Personvernerklæring

 

Kvint er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte, i tråd med gjeldende regelverk. Denne personvernerklæringen gjelder for personopplysninger som blir behandlet av Kvint Fasade AS.

Vår personvernerklæring gir informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger som vi innhenter via email korrespondanse, samarbeidspartnere, leverandører og brukere av våre nettsider, m.m.

Kvint søker etter beste evne å etterfølge den til enhver tid gjeldene personvernlovgivning, inkludert EUs personvernforordning (GDPR). Vår personvernerklæring gir informasjon om hvordan Kvint behandler dine personopplysninger samt hvilke rettigheter du du har.

 

1. Behandlingsansvarlig

Kvint Fasade AS, ved daglig leder er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Kontaktinformasjonen til Kvint Fasade AS er:

Adresse: Nedre Skøyen vei 11, 0276 Oslo
E-post: post@kvint.no
Organisasjonsnummer: 920 695 787

 

2. Hvilke personopplysninger behandles & hva brukes de til?

Kvint samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer. Kvint registrerer fornavn, etternavn, adresse, epost, telefonnummer, samt annen relevant info der det er naturlig for å følge opp henvendelser og/eller utføre aktiviteter, tjenester, m.m. Vi samler inn opplysninger for å kunne sende deg informasjon om våre tjenester og aktiviteter. Vi samler også inn opplysninger i forbindelse med våre avtaler med leverandører og andre samarbeidspartnere.

 

3. Utlevering av personopplysninger

Kvint vil kun dele personopplysninger med tredjeparter som selskapet benytter ifm. drift av nødvending IT- og kommunikasjons infrastruktur og gjennomføring av oppdrag. Vi søker å benytte anerkjente leverandører der eksterne tjenester trengs og søker å benytte aktører som faller under tilsvarende personvernlovgivning. Våre leverandører kan ikke benytte personopplysninger vi samler til eget formål.

Kvint vil ikke utlevere dine personopplysninger til andre med mindre vi har et lovlig grunnlag for en slik utlevering. Det presiseres at man i visse tilfeller kan være lovpålagt å utlevere personopplysninger til f. eks. diverse offentlige myndigheter, politi, etc, skulle de fremme krav om det.

4. Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene Kvint Fasade AS behandler om deg.

Dersom vårt behandlingsgrunnlag er begrunnet i ditt samtykke, kan du når som helst trekke dette tilbake ved å kontakte oss på post@kvint.no.

5. Sletting av personalopplysninger

Personopplysninger vil kun bli lagret så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

Du kan til enhver tid trekke tilbake et samtykke. Vi vil da slette dine personopplysninger umiddelbart. Hvis behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse, vil personopplysningene bli slettet når slik berettiget interesse ikke lenger foreligger.

 

6. Informasjonskapsler

Kvint benytter Google Analytics ifm. analyse av trafikk til sin nettside. Dette gjøres primært via bruk av cookies (informasjonskapsler) plassert på nettsiden til Kvint. Dette betyr at din IP adresse blir registrert for bruk i evaluering av din aktivitet på våre nettsider, som igjen gjør oss i stand til å fortløpende forbedre våre nettsider. Bruk av informasjonskapsler krever ditt samtykke.

7. Sikkerhet vdr personopplysninger

Kvint er opptatt av konfidensialitet i alt de foretar seg og har gode sikkerhetsrutiner som beskytter dine personopplysninger.

8. Endringer i vår personvernerklæring

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 28. novemeber 2018. Kvint forbeholder seg retten til å endre denne fra tid til annen. Endringer kunngjøres kun på våre nettsider.

9. Spørsmål, klager, etc

Har du spørsmål vdr. Kvints behandling av personopplysninger kan du kontakte oss på post@kvint.no.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det som står i denne personvernerklæringen, dine valg, samtykker, el.l., eller at vi på andre måter ikke følger personvernlovgivningen, ber vi om at du kontakter oss.

Du har også anledning til å rette formell klage til Datatilsynet ved brudd på gjeldene personvernlovgivning.